STANISŁAW LOSE

Stanisław Lose urodził się w 1946 r. w Bielszowicach, dzisiejszej Rudzie Śląskiej. Od dzieciństwa doświadczał dzieł Tadeusza Michejdy, wybitnego śląskiego architekta. W drugiej połowie lat 60-tych, w trakcie studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, zainteresowany rolą światła w przestrzeni i ich oddziaływaniem na człowieka rozpoczął eksperymenty estradowo-sceniczne, które stały się oryginalną bazą polskiego nurtu nazwanego później psychedelic. Swe eksperymenty prowadził na estradach rockowych i jazzowych oraz scenach teatralnych. Te doświadczenia doprowadziły go do teatru a w nim do badań nad przestrzenia teatralną. Zaproszony przez Jerzego Grotowskiego kilka lat był współpracownikiem Instytutu Aktora Teatru Laboratorium. W 1979 obronił pracę doktorską Elementy przestrzeni teatralnej, której druk przez Ossolineum został wstrzymany w ramach redukcji wprowadzonych przez komisarza wojskowego stanu wojennego. W tym samym roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na macierzystej Uczelni, która w zakresie nauki projektowania i dyplomowania trwa do dzisiaj. Do czasu przejścia na emeryturę prowadził także fakultatywne wykłady urbanologii. Wiele lat prowadził wykłady filozofii projektowania na wrocławskiej ASP. Równolegle, by doświadczać istoty swego zawodu prowadził niewielką pracownię projektową .

W ramach swej działalności we wrocławskim Oddziale PAN był organizatorem wielu konferencji, wszechnic architektury oraz wystaw oraz redaktorem wydawnictw. Przez 10 lat prowadził we współpracy z architektami Rotterdamu (Elizabeth Poot, Wim van Es, Wytze Patijn) warsztaty architektury Wrocław – 2000.

Za projekt i realizację milenijnej wystawy „ Wrocław – moje miasto” ( w zespole), będącą pierwszą polską dużą multimedialną wystawą otrzymał Nagrodę Prezydenta Wrocławia za rok 2000 a także nagrodę Towarzystwa Allianz w dziedzinie Kultury.

Jest czynnym sędzią konkursów architektonicznych oraz autorem wielu programów funkcjonalno-przestrzennych dużych i skomplikowanych obiektów użyteczności publicznej od bibliotek, sal koncertowych do wyższych uczelni.